TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên”

          Ngày 08/8/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên” do ông Võ Văn Sỹ, Phó Vụ trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng làm Chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm Chủ tịch.


Ông Võ Văn Sỹ, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

           Tại buổi nghiệm thu, ông Võ Văn Sỹ đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh ở các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới (2015 - 2020), nhóm tác giả đã hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm, những vấn đề liên quan đến chất lượng và việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công nói chung, cán bộ và công chức là người dân tộc thiểu số nói riêng ở nước ta hiện nay; trên cơ sở đó đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ trong giai đoạn hiện nay.

         Đề tài được kết cấu thành 3 chương, trong đó Chương 1 với nội dung: Lý luận chung về vấn đề cán bộ, công chức; Chương 2 nội dung về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên; nội dung Chương 3 về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên.

           Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng đều cho rằng: Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được các vấn đề mang tính lý luận chung về cán bộ, công chức và chất lượng cán bộ, công chức. Đặc biệt, đã phân tích thực trạng, làm rõ được các yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên và vai trò của đội ngũ này. Các số liệu thu thập được chủ yếu tập trung vào nhóm công chức là người dân tộc thiểu số làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp tỉnh thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên thông qua số liệu thống kê của Sở Nội vụ và một số điều tra khảo sát từ các nghiên cứu khác. Từ thực trạng đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra nhận xét, đánh giá ưu điểm và hạn chế cũng như nguyên nhân chủ quan và khách quan của thực trạng. Ngoài ra, trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân của thực trạng, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra được 5 giải pháp và 6 kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công chức là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên gồm (nhóm giải pháp tạo nguồn và tuyển dụng; nhóm giải pháp về đào tạo - bồi dưỡng; nhóm giải pháp về sử dụng, quản lý; nhóm giải pháp về chính sách đãi ngộ; nhóm giải pháp về điều động, tăng cường nguồn nhân lực cho vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.


PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung như: Phần mở đầu nên viết lại đối tượng và phạm nghiên cứu cho phù hợp. Trong Chương I, nên đổi tên chương cho hợp lý; đồng thời, cần làm rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức. Các tiêu chí này phải thống nhất với các nội dung đánh giá về chất lượng công chức ở chương 2; ngoài ra, cần bổ sung thêm mục các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ, công chức. Các yếu tố này phải thống nhất với nguyên nhân của hạn chế ở chương 2 và 3 thì mới đảm bảo tính logic. Chương II, phần phân tích thực trạng không nên chia 2 mục phân tích định lượng và phân tích tổng hợp vì sự phân chia này không cùng lớp. Để đảm bảo tính logic, phần thực trạng nên được kết cấu theo đúng trật tự các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức đã có ở chương 1; các giải pháp đưa ra chưa thật sự logic với chương I và II. Nếu có các giải pháp như đã trình bày trong chương III thì ở phần nguyên nhân của thực trạng phải chỉ ra được chất lượng cán bộ, công chức ở các tỉnh Tây Nguyên còn hạn chế là do công tác tạo nguồn, tuyển dụng; đào tạo bồi dưỡng; sử dụng và quản lý cán bộ, công chức chưa tốt như vậy mới đảm bảo tính logic. Vì vậy, cần phải rà soát để kết cấu lại và bổ sung thêm nhằm đảm bảo tính hợp lý và logic giữa chương III và II; nên cập nhật số liệu cho phù hợp, một số số liệu ở chương II nên trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu, sơ đồ kết hợp với nhau và có trích dẫn nguồn, đồng thời cần chỉnh sửa lại một số vấn đề về thuật ngữ để sử dụng cho chính

Phát biểu kết luận, PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, cho rằng Đề tài nghiên cứu có thể sử dụng như một tài liệu hữu ích, giúp các cơ quan, đơn vị tham khảo, nghiên cứu để xây dựng các chế độ, chính sách kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên để hoàn thiện, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn