TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Ngày 16/7/2015, Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ đã tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng khoa học và trưởng các đơn vị thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp sơ kết

Tại buổi sơ kết, Ông Trần Văn Ngợi, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày Báo cáo hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hương hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ năm 2015 được triển khai đúng thời gian, quy trình, thủ tục, đã bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ cho 16 đề tài, ký hợp đồng nghiên cứu khoa học và cấp phát kinh phí phục vụ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ kịp thời và đúng tiến độ. Nhìn chung các chương trình, đề tài khoa học cấp Bộ đã đăng ký thực hiện trong năm 2015 đều mang tính thiết thực cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ của đơn vị mình. Báo cáo đã nêu lên tiến độ và kết quả cụ thể trong hoạt động khoa học công nghệ của từng đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ, cụ thể như: tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Bộ năm 2015 vẫn còn chậm, tình trạng nợ động đề tài từ các năm trước tuy đã có cải thiện nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; Việc đăng ký các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của các đơn vị còn chậm, việc xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị còn chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; các vụ chức năng chưa quan tâm đăng ký và thực hiện đề tài trong khi nhu cầu thực tiễn quản lý rất cần có những nghiên cứu của các vụ chức năng để triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý của Bộ; kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ còn hạn chế…

Trong 6 tháng cuối năm 2015, hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược khoa học và công nghệ ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2025 và Quy chế chính thức tuyển chọn đề tài khoa học cấp Bộ và Quy chế chỉnh sửa bổ sung một số điều của Quy chế quản lý Khoa học công nghệ Bộ Nội vụ; triển khai tổ chức các hội đồng xét duyệt đề cương và thực hiện việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Bộ; đăng tải các kết quả nghiên cứu đạt chất lượng tốt trên website của Bộ và Viện KHTCNN…

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đề ra một số đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học, công nghệ như: đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng khoa học Bộ và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong tư vấn , đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Bộ và đôn đốc, tạo điều kiện cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo đúng tiến độ…

Phát biểu tại buổi sơ kết, các thành viên Hội đồng khoa học cho rằng hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng đầu năm và phương hương hoạt động khoa học, công nghệ 6 tháng cuối năm 2015 của Bộ Nội vụ đã được chuẩn bị công phu, tổng hợp được tương đối đầy đủ kết quả và tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, qua đó cho thấy Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ đã bám sát và nắm  bắt được tình hình triển khai nghiên cứu khoa học của từng đơn vị. Tuy nhiên để hoàn thiện Báo cáo cần kết cấu lại báo cáo theo hướng tổng hợp các kết quả hoạt động KHCN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ, qua đó đánh giá những kết quả công tác nghiên cứu khoa học đã đạt được góp phần phục vụ các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc còn tồn đọng, đồng thời đưa ra được định hướng nghiên cứu trong hoạt động KHCN của Bộ trong thời gian tới. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng trong danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Bộ trong những năm gần đây cho thấy hầu hết đều là các đề tài ứng dụng, do đó, đề nghị Viện KHTCNN với tư cách là Viện nghiên cứu đầu ngành, cơ quan đầu mối về quản lý khoa học của Bộ nên tham mưu đề xuất với Hội đồng các đề tài mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn nữa. Đối với tình trạng đề tài còn tồn đọng, các ý kiến cho rằng Viện cần đôn đốc thường xuyên hơn và có giải pháp cụ thể xử lý triệt để tình trạng này, đồng thời cũng kiến nghị nên có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học…


Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá cao ý kiến xây dựng của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu Viện KHTCNN tiếp thu các ý kiến của Hội đồng, hoàn thiện báo cáo, rà soát lại các nhiệm vụ KHCN còn tồn đọng và có phương án xử lý để báo cáo Hội đồng. Thứ trưởng cũng giao Viện khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nhiệm vụ KHCN để làm cơ sở quản lý thống nhất các hoạt động KHCN của Bộ và phục vụ cho các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tra cứu khi đăng ký đề tài tránh tình trạng đăng ký trùng lắp các đề tài đã được thực hiện.

Thu Hà

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn