VISITORS COUNTER
Search
Details
Lịch trình vòng 1 kỳ thi tuyển dụng Viên chức năm 2020 của Viện khoa học tổ chức nhà nước

1. Tiếp thí sinh

Thời gian: bắt đầu từ 14h00, ngày 04/9/2020

Địa điểm: Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển viên chức năm 2020

Thời gian: bắt đầu từ 7h00, ngày 05/9/2020

Địa điểm: Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian, địa điểm thi

Thời gian thi: Ngày 05/9/2020

Địa điểm thi: Phòng máy tính 7A, nhà 11 Tầng, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Buổi sáng:

Ca 1: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 8h00

Ca 2: Bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi từ 9h30

Tải về danh sách dự thi Ca 1 (Kiến thức chung)

Tải về danh sách dự thi Ca 2 (Ngoại ngữ)