VISITORS COUNTER
Search
Details
Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

          Ngày 19/6/2020, tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp hoàn thiện chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”. PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tới dự và chủ trì hội thảo.

          Tham dự Hội thảo có các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Ủy ban TWMTTQVN, Bộ Khoa học Công nghệ. Về phía các địa phương có Sở Nội vụ và trường chính trị các tỉnh: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hải Dương..

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Triệu Văn Cường nêu lên những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) được sự quan tâm của hệ thống chính trị, đã có nhiều thay đổi đáp ứng sự phát triển của nền công vụ. Nhiều chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Chính phủ đã được hiện thực hóa và có lộ trình thực hiện. Là một bộ phận cấu thành của công tác quản lý, sử dụng CBCCVC, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cũng cần có những thay đổi cho phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đáp ứng yêu cầu đó, trong thời gian qua, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của Bộ Nội vụ đã xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC.

Để có cơ sở lý luận và thực tiễn hơn, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cũng đã phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá các quy định, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC phục vụ nghiên cứu, đề xuất các quy định pháp luật phù hợp với Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức sửa đổi”. Hội thảo nằm trong kế hoạch chung của việc thực hiện nhiệm vụ, phục vụ trước hết là Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2017/NĐ-CP sẽ được đưa ra công khai lấy ý kiến trong thời gian sắp tới.

          Tại Hội thảo, đại diện Vụ Đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đã trình bày thực trạng pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, đồng thời một nêu lên một số nội dung chính của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC như: đối tượng, nguyên tắc, hình thức, nội dung, chương trình, đánh giá chất lượng, tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng….


Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo cũng được nghe đại diện và chuyên gia của Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày kết quả điều tra khảo sát thực trạng các quy định, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, đề xuất một số quy định pháp luật phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và kinh nghiệm nước ngoài về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia góp ý của nhiều đại biểu, cụ thể các đại biểu kiến nghị một số nội dung như:

1. Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Chính phủ bổ sung quy định đối tượng là cán bộ trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ cấp xã, người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao tại các Hội có tính chất đặc thù; quan tâm đến đối tượng là những người hoạt động trong mặt trận tổ quốc.

2. Về phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng: Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về việc có nên thực hiện cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng hay không? Thực hiện cạnh tranh ở mức độ nào?

3. Các hình thức, nội dung bồi dưỡng cần chú trọng để đáp ứng với tình hình thực tế như: bồi dưỡng theo vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý công mới, bồi dưỡng tập sự sau khi tuyển dụng, tập sự trước khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, bồi dưỡng từ xa dựa trên nền tảng công nghệ thông tin…

4. Vấn đề độ tuổi khi tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài, các điều kiện để CBCCVC được cử đi đào tạo sau đại học, chi phí khi cử CBCCVC đi đào tạo; về việc đền bù chi phí đào tạo, các điều kiện được giảm chi phí đền bù; việc trả và thu hồi chi phí đền bù nên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

5. Về chứng chỉ và giá trị sử dụng của chứng chỉ bồi dưỡng, có nên lấy đào tạo thay thế cho bồi dưỡng hay không, trường hợp nào thì được thay thế? Các ý kiến tham luận, góp ý là cơ sở để nhóm soạn thảo cân nhắc đưa ra những nội dung phù hợp trong dự thảo nghị định sắp tới.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự. Giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Vụ Đào tạo bồi dưỡng CBCCVC giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ tiếp thu có chọn lọc để tổng hợp, tham mưu đề xuất chính sách với Chính phủ sửa đổi, bổ sung các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng những vấn đề mà yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra./.

Tin, ảnh: Kim Liên