VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam”

      Ngày 17/5/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm.

     Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

      Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Trong bối cảnh và cục diện mới trên Biển Đông, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi không chỉ tinh thần đoàn kết dân tộc trên nền tảng của nhận thức đúng đắn của toàn xã hội, mà đặc biệt là công tác nghiên cứu, phục vụ đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông phải hệ thống, cụ thể và đủ độ tin cậy. Chính vì thế, việc thực hiện đề tài "Nguồn tư liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam" mang tính cấp thiết và là một đóng góp mới cho công tác nghiên cứu, phục vụ đấu tranh chủ quyền và tuyên truyền về biển, đảo của nước ta thời gian tới. Đề tài có ý nghĩa khoa học, chính trị và thiết thực bối cảnh hiện nay.


ThS. Nguyễn Thu Hoài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

      Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cần thiết trong bổi cảnh hiện nay, đặc biệt ở Biển Đông. Đề tài đã phản ánh trung thực, đủ độ tin cậy các nội dung, sản phẩm nghiên cứu trong phạm vi Đề tài được giao. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã làm rõ các khái niệm và thuật ngữ liên quan; phân tích cơ sở pháp lý gắn với lĩnh vực lưu trữ liên quan đến đối tượng nghiên cứu của Đề tài; lập danh mục kèm mã số các nguồn dữ liệu lưu trữ quan trọng trong và ngoài nước có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển, đảo của nước ta trên Biển Đông; phân tích và đánh giá sơ bộ các nguồn và kiểu tài liệu lưu trữ giúp cho công tác tra cứu khi tìm và khai thác, sử dụng thuận lợi hơn. Trên cơ sở đó nhóm nghiên cứu đã có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc sưu tầm, quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các tài liệu, thông tin lưu trữ về chủ quyền biển, đảo cũng như các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên Biển Đông.


GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Thành viên Tổ tư vấn Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao nhận xét phản biện Đề tài

     Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: làm rõ nội hàm "Chủ quyền biển, đảo" vì với thuật ngữ này nhóm nghiên cứu mới nói đến không gian các vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý và một phần thềm lục địa; các quyền và lợi ích khác của Việt Nam trên Biển Đông chưa được làm rõ. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã tập trung vào các thông tin, tư liệu lưu trữ liên quan đến lịch sử, pháp lý mà chưa đề cập đến các thông tin khoa học khác như khoa học tự nhiên và giá trị pháp lý của nó; cần điều chỉnh lại bố cục của Đề tài, nội dung các chương nên sắp xếp, điều chỉnh lại cho hợp lý; phần giải pháp nên phân tích khả thi hơn; các bảng nên bổ sung thêm phân biệt bản gốc, bản sao của tài liệu. Ngoài ra, cần rà soát, sửa các lỗi kỹ thuật, lỗi chính tả,…


ThS. Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

     Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết của nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc với chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng được các mục tiêu và giải quyết được đầy đủ các nhiệm vụ và nội dung đặt ra. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Chu Hồi cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

       Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Hồng