VISITORS COUNTER
Search
Details
Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ở nước ta hiện nay”.

Ngày 20/3/2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ở nước ta hiện nay” do TS. Trần Thị Ngân Hà, Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm. 

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, Nguyên Phó Giám đốc học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Thị Ngân Hà, Phó Trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Trong bối cảnh hội nhập và sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, hơn lúc nào hết đòi hỏi các trường Đại học phải chủ động sáng tạo trong dạy và học, không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm mọi biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, khẳng định vị thế thương hiệu của mình. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần quan tâm đổi mới và hoàn thiện chương trình đào tạo là yêu cầu cấp bách có tính thời sự mang ý nghĩa thực tiễn ko chỉ hiện tại mà còn có ý nghĩa lâu dài, giúp thu hút người học, tạo ra sự chú ý của nhà tuyển dụng, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của nhà trường trước xã hội, khẳng định vị thế của mình. Khoa Quản lý nhân lực thuộc Trường  Đại học Nội vụ từ khi thành lập đến nay không ngừng tìm tòi, học hỏi, cập nhật, đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực. Từ những phân tích đánh giá thực trạng của chương trình đào tạo hiện nay, đề tài đã đưa ra được 5 giải pháp hoàn thiện Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực mang ý nghĩa thực tiễn cao, có thể áp dụng ngay, góp phần vào việc xây dựng chương trình đào tạo chung của nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động ở nước ta hiện nay.


TS. Trần Thị Ngân Hà trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài, ý kiến của các thành viên Hội đồng đều cho rằng Đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn cao đối với việc hoàn thiện mục tiêu đào tạo đại học ngành Quản trị nhân lực của trường Đại học Nội vụ trong giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu thực trạng đã chỉ ra những mặt mạnh và điểm yếu của chương trình quản lý nhân lực của trường Đại học Nội vụ Hà Nội, giúp cho ban lãnh đạo nhà trường có tầm nhìn đầy đủ hơn về thực trạng; thấy được những nội dung cần hoàn thiện trong phương hướng hoàn thiện chương trình. Đề tài đã đưa ra 5 giải pháp trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng chương trình đào tạo ngành Quản lý nhân lực hiện nay của Trường Đại học Nội vụ, những giải pháp có tính khoa học khi dựa trên những đánh giá, nhận định từ giảng viên, viên chức quản lý của nhà trường. Đề tài có kết cấu logic, phương pháp tiếp cận hiện đại, hệ thống bảng biểu đạt yêu cầu phong phú, rõ ràng, tài liệu tham khảo đầy đủ, phù hợp…


PGS. TS. Vũ Duy Yên, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét phản biện Đề tài

Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng cũng góp ý thêm một số ý kiến để tác giả hoàn thiện đề tài như: Đề tài cần bổ sung triết lý xây dựng chương trình đào tạo cho mỗi giai đoạn (Đào tạo tinh hoa hay đại trà, đào tạo hướng tới cá thể hóa tăng khả năng tự chủ, chủ động, đào tạo theo tinh thần khởi nghiệp hoặc tinh thần hướng tới tính năng thực hành, giảm lý thuyết hay theo hướng xã hội hóa…) Tác giả nên đưa ra những minh chứng kèm theo ngoài ý kiến như tỉ lệ % khảo sát, hoặc khi nhận định một vấn đề cần có minh chứng cụ thể hơn. Khi đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các học phần tiếng Anh, Tin học cần ghi rõ chuẩn đầu ra theo năng lực ngoại ngữ ít nhất là bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (Quyết định 1982/2016/QĐ-TTg)…

Phát biểu kết luận GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, Nguyên Phó Giám đốc học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và kết quả nghiên cứu của Đề tài, cho rằng Đề tài có ý nghĩa thực to lớn, thiết thực và cấp thiết đặt ra hiện nay, xây dựng tốt cơ sở lý luận về việc hoàn thiện chương trình đào tạo đại học, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của chương trình đào tạo đại học ngành quản trị nhân lực hiện nay của Trường Đại học Nội vụ Hà nội và đề xuất được 5 giải pháp hoàn thiện chương trình này mang tính khả thi cao. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng GS.TS Nguyễn Hữu Khiển cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: Đề tài đạt loại Khá./.

Tin, ảnh: Vũ Ánh Nguyệt