VISITORS COUNTER
Search
Details
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018 bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

Nhằm đánh giá, lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp để xem xét, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, hạng II; trên cơ sở đó đảm bảo quyền lợi của giáo viên tốt hơn sau khi được thăng hạng theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018.


Thí sinh tham dự khai mạc Kỳ thi thăng hạng

Với sự hỗ trợ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, kỳ thi đã được tổ chức thi bằng hình thức trắc nghiệm trên máy từ ngày 25/12 đến ngày 30/12/2018 với gần 3.000 thí sinh tham dự ở cả 4 cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non.

Thí sinh đang làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính

Giáo viên dự thi phải tham dự đủ 04 môn thi, đó là: Kiến thức chung; Chuyên môn nghiệp vụ; Tin học và Ngoại ngữ, thời gian thi 45 phút (riêng môn thi Kiến thức chung đối với thí sinh thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III có thời gian thi 30 phút). Thí sinh làm bài thi trắc nghiệm với đề thi do phần mềm chọn ngẫu nhiên trong ngân hàng đề và sau khi hoàn thành bài thi của từng môn sẽ nhận được ngay điểm số và kết quả thi của mình. Do vậy, kỳ thi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và ủng hộ của những người tham dự.

Theo ý kiến của một số lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng hình thức thi này ở các ngành khác trong các năm tiếp theo trên địa bàn nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng, thăng hạng công chức, viên chức.

Tin: Anh Ngọc; Ảnh: Ánh Nguyệt