Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.508

Khách Online : 28

Tin nổi bật


Điểm Tin Chung

Tổng cục trưởng đường bộ không đồng ý "tách tổng cục": Bộ Nội vụ nói gì? (20/06/2022)

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho rằng đối chiếu với quy định của Chính phủ thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0620202202.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, những vấn đề đặt ra (20/05/2022)

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, trong 2 năm qua, Chính phủ và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của  Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và chỉ ra những vấn ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0520202201.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter