Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.176.392

Khách Online : 16


Tin nổi bậtHoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” (11/01/2022)

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0111202212.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Nghiên cứu trao đổi

Đặc điểm, vai trò của pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước (18/01/2022)

Giám sát xã hội đối với các cơ quan HCNN là hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, phương tiện truyền thông, các tập thể lao động, cộng đồng hoặc cá nhân đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, các sở, phòng, ban, nhằm bảo đảm cho các tổ chức này thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ...
/Portals/0/WEB-DATA/files/14012020.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter