Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.549.376

Khách Online : 19

Tin nổi bậtHoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay” (31/12/2020)

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng ở nước ta hiện nay” do CN. Trần Thị Hảo, Chuyên viên chính, Vụ thi đua - khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/1231202011.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter

Điểm Tin Chung

Thay đổi lớn từ 20/3/2021 ảnh hưởng tới mọi giáo viên (18/02/2021)

Từ ngày 20/3/2021, khi 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn, xếp lương của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chính thức có hiệu lực thì giáo viên đón nhận nhiều thay đổi lớn. ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0218202101.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter