Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.549.964

Khách Online : 09

 

Tin nổi bật

Tin hoạt động

/Portals/0/WEB-DATA/images/1204202001.png?width=335&height=177&mode=crop&anchor=middlecenter
Ngày 12/11/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ“Hoàn thiện pháp luật về phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay”do ThS. Thạch Thọ Mộc, Trưởng phòng Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ ...

Điểm tin chung

/Portals/0/WEB-DATA/images/1128202001.jpg?width=335&height=177&mode=crop&anchor=middlecenter
Sau đây là những thông tin quan trọng cần biết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020 (theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP):...

NGHIÊN CỨU & QUẢN LÝ KHOA HỌC

/Portals/0/WEB-DATA/images/1130202002.jpg?width=335&height=177&mode=crop&anchor=middlecenter
Ngày 27/11/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ” do ThS. Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm....

Dịch vụ công

Tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thành công kỳ thi thăng hạng giáo viên lần thứ hai bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. (28/10/2019)

Nhằm đánh giá, lựa chọn đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp để xem xét, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III, hạng II; trên cơ sở đó đảm bảo quyền lợi của giáo viên tốt hơn sau khi được thăng hạng theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ...
/DATA/Uploads/Dich Vu Cong/1028201901.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter