Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.365.925

Khách Online : 23

Tin nổi bật


Tin hoạt động

Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022-2025 (15/09/2022)

Ngày 15/9/2022, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện, đại diện Ban Chấp hành công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng các đồng chí đảng viên của Chi bộ 3. ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0915202210.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt Động Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=500&height=250&mode=crop&anchor=middlecenter